Bảng Chalkboard Car

470,000 

Vì con là đặc biệt và duy nhất nên mỗi nét đáng yêu đều được ba mẹ lưu lại như một nhật ký đầu đời. Bảng Chalkboard Car thiết kế dành riêng cho con trong trang trí tiệc sinh nhật và thôi nôi với các hình vô cùng dễ thương.