Bảng khủng long

600,000  450,000 

Vì con là đặc biệt và duy nhất nên mỗi nét đáng yêu đều được ba mẹ lưu lại như một nhật ký đầu đời. Bảng Chalkboard khủng long thiết kế dành riêng cho con trong trang trí tiệc sinh nhật và thôi nôi hết sức đáng yêu