Bộ trâm cài 3 món

150,000 

Bộ trâm cài 3 món gồm 1 băng đô, 1 kẹp mái  và 1 dây buộc tóc đáng yêu cho công chúa nhà mình.