Mô hình Minion

90,000  86,000 

Dễ thương không chịu nổi với mô hình Minion trên kệ hàng.

Có mấy “bé” này thì bàn gallery sinh động hẳn luôn đó!