Mô hình Sư tử

90,000 

Dễ thương không chịu nổi với mô hình Sư tử trên kệ hàng!!!

Có mấy “bé” này thì bàn gallery sinh động hẳn luôn đó!